Używamy plików cookies do celów statystycznych oraz aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu tabor.com.pl. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję

Certyfikaty

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Jest formalnym potwierdzeniem kompetencji technicznych i organizacyjnych Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych IPS „TABOR”, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W ramach akredytacji, Laboratorium posiada uprawnienia do realizacji badań pojazdów szynowych w następującym zakresie:

Zakres akredytacji PCA Nr AB 744 – Pracownia Badań Wytrzymałościowych

Lp. Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze
1. Nadwozia pojazdów szynowych

Procedura Badawcza PB-01 „Badania wytrzymałości statycznej konstrukcji stalowych”

Wytrzymałość statyczna w założonych stanach obciążeń;

 • poziomych ściskających do wartości siły max 4 MN
 • poziomych rozciągających do wartości siły max 2,5 MN
 • pionowych do wartości siły max 1,4 MN (125 kN/m)

Wymiary liniowe odkształceń konstrukcji

2. Wózki pojazdów szynowych i ich elementy

Procedura Badawcza PB-02 Badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych”

Wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa przy złożonym stanie obciążeń jedno i dwukierunkowych

 • do wartości siły max 1000kN
 • do wartości przemieszczenia 125mm

Wymiary liniowe odkształceń konstrukcji

3. Układy hamulcowe pojazdów szynowych

Procedura Badawcza PB-06 „Badania układów hamulcowych pojazdów szynowych”

 • Drogi hamowania dla różnych nastawień hamulca
 • Współpraca hamulców w pojeździe
 • Masa hamująca

Metodą badań ruchowych na torach kolejowych

Wymiary liniowe odkształceń konstrukcji

4. Pary cierne układów hamulcowych

Procedura Badawcza PB-07 „Badania elementów ciernych układów hamulcowych”

 • Współczynnik tarcia
 • Zużycie
 • Trwałość
 • Temperatury

Metoda badań stanowiskowych w zakresie: mas bezwładnościowych J (86¸3574)kg/m2 mas modelowanych na jedno koło pojazdu szynowego dla DK=0,88 m, (o,44¸18,46)t/koło prędkości modelowanego pojazdu do 250km/h

CERTYFIKAT Systemu Zarządzania Jakością

Jest formalnym potwierdzeniem spełnienia przez Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, wymagań normy PN-EN ISO 9001:2000. Certyfikat w oparciu o pozytywny wynik audytu, wydała jednostka certyfikująca systemy zarządzania – TUV Rheinland InterCert Kft.

 • System Zarządzania Jakością obejmuje komórki Instytutu z wyłączeniem Laboratorium. Certyfikat obejmuje: projektowanie, rozwój i doradztwo w zakresie pojazdów szynowych oraz produkcję i serwisowanie zespołów i podzespołów pojazdów szynowych.
 • Dzięki posiadanemu certyfikatowi, Instytut realizuje swoje zadania jako wiarygodna jednostka badawczo-rozwojowa zgodnie z przyjętą polityką oraz współpracuje z licznymi partnerami z branży pojazdów szynowych wielu krajów.

AUTORYZACJA

 • Autoryzacja jest udzielana w oparciu o Certyfikat Akredytacji wydany przez PCA oraz pozytywny wynik audytu technicznego, przeprowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego, który działa w imieniu Ministra Infrastruktury, obejmującego swymi właściwościami m.in. transport kolejowy. Podstawą prawną autoryzacji jest art. 20 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
 • Autoryzacja oznacza, że Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” jest uprawniony do realizacji badań związanych z oceną zgodności pojazdów szynowych, co ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa transportu, ekologii, komfortu podróżowania oraz interoperacyjności kolei.
 • Autoryzacja jest podstawą NOTYFIKACJI Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” wobec Komisji Europejskiej – Generalnemu Dyrektoriatowi Przedsiębiorczości.

DECYZJA Nr LB-2008/57/WE-02-2011

O udzieleniu autoryzacji Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych IPS „TABOR” w zakresie wymagań Dyrektywy 2008/57/EC z dnia 19 marca 2001r dotyczącej procedur oceny zgodności.

NOTYFIKACJA

Jest uznaniem kompetencji Instytutu, jako jednostki wyspecjalizowanej w zakresie realizowania postanowień Dyrektyw w obszarze pojazdów kolejowych i ich składników oraz infrastruktury. Poświadczają to poniższe dokumenty:

Notyfikacja Jednostki w ramach dyrektywy technicznej: 2008/57/EC w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie.

Skip to content