Beneficjent:

ZPS Sp. z o.o. i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

Nr umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
POIR.01.01.01-00-1601/20-00

Tytuł projektu:

Innowacyjny, specjalny pojazd kolejowy z napędem hybrydowym udoskonalony o zasilanie
z zasobników energii, będący bazą do montażu urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki
i pomiarów infrastruktury kolejowej.

Opis projektu:

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowanie dokumentacji technicznej, a także budowę prototypu hybrydowego pojazdu kolejowego, udoskonalonego o zasilanie z zasobników energii, który będzie stanowił bazę do zabudowy różnego typu urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki i pomiarów infrastruktury kolejowej.
Pojazd będzie posiadał trzy niezależne źródła zasilania tj. sieć trakcyjna, zasobniki energii oraz (awaryjnie) agregat prądotwórczy. Prędkość maksymalna przy zasilaniu z sieci trakcyjnej wyniesie 160 km/h.
W przypadku awarii sieci, jej niesprawności lub jej braku, pojazd będzie mógł być zasilany z zasobników energii, które będą doładowywane podczas jazdy z wykorzystaniem sieci trakcyjnej lub podczas postoju w punkcie ładowania.
Zaletą pojazdu będzie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, dzięki możliwości odzyskiwania energii z procesu hamowania, która będzie magazynowana i wykorzystana do napędzania pojazdu, w celu wydłużenia jego czasu pracy na zasilaniu z zasobników energii.

Planowane efekty projektu:

Efektem końcowym projektu będzie innowacyjny, specjalny pojazd kolejowy z napędem hybrydowym, udoskonalony o zasilanie z zasobników energii, będący bazą do montażu urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki i pomiarów infrastruktury kolejowej. Jednym z głównych celów projektu będzie zastosowanie na pojeździe wysokowydajnych zasobników energii, przeznaczonych do jej zmagazynowania w stopniu wystarczającym na przepracowanie przez załogę roboczą pojazdu minimum jednej zmiany roboczej z wykorzystaniem wszystkich jego funkcji. Zaletą pojazdu będzie możliwość bezemisyjnego i cichego dojazdu do miejsca pracy w przypadku, gdy sieć trakcyjna jest wyłączona, uszkodzona lub nie występuje. Bezemisyjne i zarazem ciche użytkowanie pojazdu znacząco wpłynie na komfort pracowników obsługujących zarówno pojazd, jak i zabudowane na nim urządzenia, szczególnie podczas długotrwałych prac w tunelach.
Kolejnym z głównych celów projektu będzie znaczące zwiększenie zasięgu i czasu pracy pojazdu na zasilaniu z zasobników energii. W tym celu pojazd – w dostępnych miejscach – będzie umożliwiał korzystanie z sieci trakcyjnej, zarówno dla celów jazdy transportowej, jak i do pracy urządzeń zabudowanych na pojeździe, jednocześnie doładowując zasobniki energii. Dzięki tej funkcji pojazd umożliwi dojazd do miejsca docelowego (montażu, naprawy lub obsługi sieci) zachowując maksymalne naładowanie akumulatorów, tak, aby była możliwa jak najdłuższa praca bez zewnętrznego źródła zasilania.

Wartość projektu:

29 403 525,00 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

19 603 262,50 zł