Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych Centrum Łukasiewicz.

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii badań dynamicznych pojazdów szynowych w oparciu o normę EN/PN-14363”

Wartość projektu:                        6 657 860,00 PLN
Wartość dofinansowania:          3 591 908,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie technologii badań dynamicznych pojazdów szynowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne jest niezbędnym warunkiem uruchomienia procedury badań zgodnej z wymogami normy EN/PN-14363, zwłaszcza dla pojazdów dużych prędkości.

 

Więcej informacji na temat projektu:
http://www.multiloco.pl