LEKKI AUTOBUS SZYNOWY DO RUCHU REGIONALNEGO

Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu realizuje projekt w ramach Programu Badań Stosowanych nr PBS3/B6/26/2015 pt.: „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego”.
Projekt realizowany jest przy współpracy z H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. i dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Celem projektu jest wykonanie demonstratora autobusu szynowego, który jest przystosowany do eksploatacji na liniach zelektryfikowanych jak i niezelektryfikowanych. Pojazd będzie wyposażony w dwa agregaty prądotwórcze składające się z turbodoładowanego, wysokoprężnego silnika spalinowego (spełniającego wymagania Stage V) o mocy ok. 400 kW oraz trójfazowej prądnicy, które pozwolą osiągać maksymalną prędkość eksploatacyjną 140 km/h. Wjeżdżając na linię zelektryfikowaną, można będzie zrezygnować z napędu agregatami prądotwórczymi i wykorzystać za pośrednictwem pantografu zasilanie z sieci trakcyjnej. Pojazd zasilany z sieci trakcyjnej będzie osiągał maksymalną prędkość eksploatacyjną 160 km/h. Dzięki temu, że wózki napędowe (jeden w każdym członie) będą wyposażone w elektryczne, asynchroniczne silniki trakcyjne o mocy ok. 380 kW oraz mechaniczną przekładnię trakcyjną zmiana źródła zasilania będzie możliwa i praktycznie bezobsługowa. Dzięki zastosowaniu w pojeździe przekładni elektrycznej będzie możliwe wykorzystanie podczas hamowania hamulca elektrodynamicznego także w trakcji spalinowej.
Dzięki wyposażeniu pojazdu w dwa agregaty prądotwórcze znacząco podniesie się poziom niezawodności pojazdu i jego gotowości do eksploatacji. Możliwa bowiem będzie dalsza eksploatacja pojazdu z jednym działającym agregatem z obniżoną prędkością eksploatacyjną. Mając na uwadze, że niektóre połączenia kolejowe przebiegają po liniach częściowo wyposażonych w trakcję elektryczną (linie te spełniają zasadniczo wyższe standardy – w tym w zakresie wyższej wartości dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej), a częściowo niezelektryfikowanych, oraz, że obecnie jedynym praktykowanym sposobem obsługi takiego połączenia są pojazdy z napędem spalinowym, celowe jest zaoferowanie odpowiedniego rodzaju pojazdu, wyposażonego w podwójny zespół napędowy tj. zarówno w napęd elektryczny, jak i spalinowy. Jest to najbardziej znacząca cecha odróżniająca pojazd od innych pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu pasażerów. W skali polskiego rynku nie ma bowiem producenta taboru szynowego, który oferowałby taki innowacyjny pojazd w gamie swoich produktów.

Dane techniczne dwuczłonowego autobusu szynowego z podwójnym zespołem napędowym:

Szerokość toru: 1435 mm
Długość całkowita pojazdu: ok. 53 000 mm
Skrajnia kinematyczna: EN 15273-2
Maksymalny nacisk osi na tor: ≤ 160 kN
Masa pojazdu w stanie służbowym: ok. 100 t
Ilość miejsc w pojeździe siedzących: od 76 do 92
stojących ( 4 os./m²): od 170 do 190
uchylnych: 13
Wysokość podłogi w strefie wejścia do pojazdu: 800 mm
Układ napędowy : Zasilany z sieci trakcyjnej lub dwóch spalinowych agregatów prądotwórczych o mocy ok. 400 kW każdy.
Max. prędkość eksploatacyjna – trakcja spalinowa: 140 km/h
Max. prędkość eksploatacyjna – trakcja elektryczna :160 km/h
Rodzaj napędu spalinowego: 2 agregaty prądotwórcze składające się z doładowanego, wysokoprężnego silnika spalinowego o poziomie emisji spalin V zgodnie z dyrektywą 2004/26/WE Parlamentu Europejskiego.
Napięcie trakcyjne: 3000V DC
Układ przeniesienia napędu: Przekładnia elektryczna. 4 silniki asynchroniczne prądu przemiennego o mocy ok. 380 kW, osiowa przekładnia dwustopniowa.

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.