LOKOMOTYWA DWUNAPĘDOWA TYPU 111DE

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR od lutego 2017r. realizuje jako podwykonawca projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr POIR.01.02.00-00-0191/16-00 pt.: „Platforma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi”.
Projekt realizowany jest przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przedmiotem projektu jest platforma lokomotyw z zaawansowanymi wielosystemowymi układami napędowymi w różnych kombinacjach. Projekt zakłada budowę modułową platformy lokomotyw pozwalającą na dowolne konfigurowanie wybranej wersji lokomotywy wg wymagań klienta. Platforma lokomotyw obejmie następujące konfiguracje:

  • spalinowo – elektryczna (dwunapędowa) Diesel ok. 2000kW/2800kW 3kV DC do ruchu pasażerskiego lub towarowego
  • elektryczna (wielosystemowa) ok. 5600kW – 15kV/16,7Hz + 25kV/50Hz + 3kV DC do ruchu pasażerskiego lub towarowego
  • elektryczna (wielosystemowa) ok. 5600kW – 15kV/16,7Hz + 25kV/50Hz do ruchu pasażerskiego lub towarowego.
  • elektryczna (wielosystemowa) ok. 5600kW – 15kV/16,7Hz + 3kV DC do ruchu pasażerskiego lub towarowego
  • elektryczna (wielosystemowa) ok. 5600kW – 25kV/50Hz + 3kV DC do ruchu pasażerskiego lub towarowego

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dwóch wybranych typów lokomotyw oraz zbudowanie demonstratora reprezentatywnego typu lokomotywy. Demonstrator lokomotywy zostanie poddany odbiorom fabrycznym oraz próbom w warunkach rzeczywistych.
W wyniku projektu powstanie demonstrator lokomotywy dwunapędowej typu 111DE.
Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.