Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” od listopada 2014r. realizuje projekt w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B nr PBS3/B6/33/2015 pt.: „Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju”.
Projekt realizowany jest przy współpracy z Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz S.A. i dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt zakłada jednoczesną modernizację platformy lokomotyw 6-osiowych obejmujących lokomotywę liniową serii ST44 (typu M62) i manewrową serii SM48 (typu TEM2), ponieważ jest ich największa ilość w eksploatacji a ponadto zostały zabudowane na jednym podwoziu obejmującym zarówno ostoję jak i układy biegowe (wózki).
Zakłada się, że modernizacja dotyczyć będzie wszystkich najważniejszych węzłów i układów tzn. zmodernizowana platforma lokomotyw charakteryzować się będzie następującymi rozwiązaniami:
– nowoczesnymi silnikami spalinowymi spełniającymi wymagania etapu IIIB (zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/26/WE Parlamentu Europejskiego) w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych do atmosfery
– nowoczesnym zespołem prądnic (główna, pomocnicza) synchronicznych
– układem elektrycznym spełniającym wymagania w zakresie zakłóceń i hałasu
– napędami o zwiększonej mocy pozwalającymi na zwiększenie możliwości przewozowych oraz napędami pomocniczymi z wykorzystaniem silników prądu zmiennego i silników hydraulicznych
– nowoczesnym układem hamulca z tablicą pneumatyczną i sprężynowym hamulcem postojowym
– mikroprocesorowym układem sterowania i diagnostyki napędem i całą lokomotywą
– nowoczesnymi kabinami sterowniczymi z niezależnymi układami pulpit-fotel, z nową izolacją akustyczną i termiczną oraz wyłożeniami wyposażoną w klimatyzator (lub schładzacz) oraz inne urządzenia socjalne dla poprawy komfortu obsługi
– zmodernizowanymi wózkami trakcyjnymi w zakresie prowadzenia zestawów kołowych poprawiających oddziaływanie na tor, poprawa szczelności przekładni, zwiększenia trwałości obręczy (w wyniku wprowadzenia systemów smarowania obrzeży kół) oraz poprawy trwałości silników trakcyjnych (zmiana izolacji)
– nowoczesnymi systemami wykrywania, sygnalizacji i gaszenia ewentualnego pożaru przedziałów maszynowych.
Po przeprowadzonych analizach dokonano wyboru lokomotywy serii SM48 jako bazowej do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i wykonania prototypu zmodernizowanej lokomotywy typu 19D.
Projekt został zakończony 30.01.2017r zbudowaniem i uruchomieniem pierwszej sztuki lokomotywy 19D 001. Lokomotywa została poddana badaniom i decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uzyskała „Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI”.