POJAZDY SZYNOWE 1/2011 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Kryteria obiektywnej oceny prognozwanych stanów osi zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych
autor: Sobaś M.

Złożoność półgrupy charakterystycznej iloczynu prostego automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalonych analogów ich rozszerzeń dla każdego słowa
autor: Bocian S.

Analiza porównawcza wrażliwości dźwigniowych hamulców kolejowych
autor: Kądziołka T.,Kowalski S., Smolarski D.

Możliwości rozwoju taboru bimodalnego w aspekcie ograniczeń skrajni kolejowych
autor: Cichy R., Tomaszewski T.

Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych wybranych elektrycznych zespołów trakcyjnych
autor: Dębiński M., Kiercz K., Kowalski S., Kądziołka T.

Ogniotrwałe drzwi rozsuwane na ścianie czołowej wagonów osobowych
autor: Czerwiński J., Świątczak J.