POJAZDY SZYNOWE 1/2016 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Aspekty ekologiczne zastosowania pojazdów szynowo-drogowych w pracach manewrowych (Ecological aspect of using road-rail vehicles for shumting operations)
autor: Pielecha J., Merkisz-Guranowska A., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Stawecka H.

Ograniczanie zanieczyszczania środowiska naturalnego i zużycia energii w procesach hamowania pociągu (Reducing environmental pollution and energy consumption in the process of train braking)
autor: Goliwąs D.,Kaluba M.

Dodatkowe kryteria wytrzymałościowe dotyczące bezpieczeństwa eksploatacyjnego połączenia wtłaczanego zestawu kołowego
autor: Sobaś M.

Ograniczanie energochłonności zelektryfikowanego transportu miejskiego: przegląd metod i doświadczenia eksploatacyjne (Limiting energy consumption of the electric public transport: review of methods and operational experience)
autor: Bartłomiejczyk M.

Bezpieczeństwo pożarowe taboru szynowego w rozumieniu prawodawstwa polskiego i europejskiego (Fire safety of rolling stock within the meaning of Polish and European legislation)
autor: Wojciechowska E., Szczurek M.

Superkondensatory hybrydowe dla komunikacji miejskiej
autor: Bramson E., Staroński K.

Badania właściwości taboru dotyczącej zgodności z systemami wykrywania pociągów
autor: Olejniczak T., Woźniak K., Kowalski M.