POJAZDY SZYNOWE 1/2018 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Evaluation of the basic exhaust gas parameters of a rail crane engine (Ocena podstawowych parametrów gazów wylotowych silnika żurawia kolejowego)
autor: Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Merkisz J., Stawecki W., Czerwiński J., Gallas D.

Costs of upgrading based on 131 railway line( Koszty modernizacji na przykładzie linii 131)
autor: Licow R., Tomaszewski F.

Application of felt seals in modern nodes of running gear systems of railway vehicles (Zastosowanie uszczelnień filcowych we współczesnych węzłach układów biegowych pojazdów szynowych)
autor: Sobaś M.

Energy storage devices for subway trains ( Zasobniki energii dla pojazdów metra)
autor: Giziński Z., Giziński P.

Rail running gear with friction – drum drive (Szynowy układ jezdny z napędem ciernym – bębnowym)
autor: Medwid M., Jakuszko W., Łukaszewski K., Bryk K.

Durability tests of road-rail vehicles to receive operation admission (Badania wytrzymałościowe pojazdów szynowo – drogowych w celu uzyskania dopuszczenia do eksploatacji)
autor: Cichy R., Magnucka-Blandzi M., Nowicki M.