POJAZDY SZYNOWE 2/2015 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Электрическая передача локомотива переменного тока с микропроцессорным управлением синхронным генератором и асинхронными двигателями сфазным ротором
autor: Луков Н.М, Ромашкова О.Н., Космодамианский А.С.

Innowacyjny system transportu naczep drogowych na wagonach towarowych w ruchu kombinowanym, kolejowo-drogowym 
autor: Medwid M., Merkisz-Guranowska A., Stawecki W.,  Czerwiński J.

Symulacyjne komputerowe badania dynamiczne modułowego pojazdu do transportu kombinowanego, kolejowo-drogowego
autor: Medwid M., Łukaszewski K., Bryk K.

Badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej ram wózków dwuosiowych wagonów towarowych zgodnie z przepisami UIC oraz TSI
autor:Sobaś M.

Nowoczesny zespół wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza dla modernizowanych EZT serii EN57
autor: Pałubicki T.

Układy sterowania hamulcami opracowane przez IPS „TABOR” dla modernizowanych lokomotyw manewrowych
autor: Goliwąs D., Maluśkiewicz M.

Prawne regulacje w zakresie taboru kolejowego. Ocena zgodności podsystemu „TABOR” i jego składników interoperacyjności
autor: Durzyński Z.

Analiza spektralna przyspieszeń zmierzonych na wagonie pasażerskim w celu detekcji uszkodzeń zawieszenia
autor: Bryk K., Łukaszewski K.