POJAZDY SZYNOWE 2/2020 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Strength simulation tests of the load-bearing structure in a rail-road CLAAS ARION 610 tractor (pt. 1) (Symulacyjne badania wytrzymałości struktury nośnej dwudrogowego ciągnika CLAAS ARION 610 (cz. 1))
autor: Medwid M., Bryk K., Witkowski B., Kaźmierczak E.

Current state and perspectives of non-electrified railway transport in Poland (part 1) (Stan obecny i perspektywy niezelektryfikowanego transportu kolejowego w Polsce (cz. 1))
autor: Durzyński Z., Stawecki Ł.

Bolted joints in the running gears of rail vehicles (Połączenia śrubowe w układach biegowych pojazdów szynowych)
autor: Sobaś M.

Impact of operating conditions on tram technical solutions (Wpływ warunków eksploatacji na rozwiązania techniczne tramwajów)
autor: Sobkowiak A., Świechowicz R.

Testing the oil flow parameters of CLAAS ARION 610 tractor pump (Badanie parametrów przepływu oleju pompy ciągnika CLAAS ARION 610 )
autor: Kaźmierczak E.