POJAZDY SZYNOWE 2/2010 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Wyboczenie sprężyste płyt prostokątnych z otworami kołowymi
autor: Głaz K., Magnucki K.

Wykrywanie i detekcja stanu pojazdu szynowego z użyciem GPS oraz innych pokładowych urządzeń rejestrujących.
autor: Boguś P., Grzeszczyk R.

System transportu przyczep drogowych po torach kolejowych i tramwajowych
autor: Medwid M., Cichy R.

Badania wytrzymałościowe wózka 11 ANC
autor: Sobaś M.

Układ przetwarzania sygnałów analogowych z czujników reluktancyjnych i program do pomiaru prędkości w pojazdach szynowych
autor: Bocian S., Iwanowski J.