POJAZDY SZYNOWE 2/2016 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Tabor bimodalny, ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla istniejących systemów transportu kombinowanego (Bimodal rolling stock as the economically justified alternative to the existing combined transport systems)
autor: Medwid M., Stawecki W., Czerwiński J.

Wpływ modernizacji importowanych lokomotyw spalinowych na emisję zanieczyszczeń (The impact of the modernization of imported diesel locomotives on pollutant emissions)
autor: Merkisz-Guranowska A., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Gallas D., Stawecka H.

Wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu składników interoperacyjności na przykładzie szyny kolejowej (Requirements for putting the interoperability constituents on the market on the example of railway rail)
autor: Smoczyński P., Kadziński A.

Wpływ naprężeń cieplnych od hamowania na trwałość kół monoblokowych wagonów towarowych (Influence of heat stress from braking on the stability of monoblock wheels of freight wagons)
autor: Sobaś M.

Spełnienie wymagań w zakresie hałasu emitowanego przez pojazdy szynowo – drogowe (Fulfillment of the requirements within the noise emitted by rail-road vehicles)
autor: Cichy R., Mielniczuk A.

Nowe możliwości zastosowania kompozytowych wstawek hamulcowych fr 510 typu ll w wagonach towarowych (New possibilities of application of composite brake shoes fr510 type ll in freight wagons)
autor: Bułhak J., Wasilewski P., Krawczyk N.

Zmiany w wymaganiach TSI dla pojazdów przystosowanych do podróżowania osób niepełnosprawnych (TSI requirements changes for vehicles designed for transporting disabled persons)
autor: Cichy R., Stawecki W.