POJAZDY SZYNOWE 2/2017 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Structure modeling of the CLAAS ARION 620 road-rail shunting tractor (Modelowanie struktury manewrowego ciągnika szynowo-drogowego CLAAS ARION 620)
autor: Medwid M., Stawecki W., Czerwiński J. Jakuszko W., Kazimierczak W.

Application of natural oscillation values and limit cycles in the analyses of rail vehicles properties (Wykorzystanie wartości drgań własnych i cykli granicznych w analizach właściwości pojazdów szynowych)
autor: Piechowiak T., Sienicki A.

Saffety of riding of freight wagons equipped with 1Xta bogies with leaf springs (Bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych wyposażonych w wózki 1XTa z resorami piórowymi)
autor: Sobaś M.

Construction solution used in the bogies of rail vehicles with a view to reduce the noise emission (Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budowie wózków pojazdów szynowych w aspekcie ograniczenia hałasu)
autor: Kruś M., Antkowiak T.

Tram braking systems research in view of tram vehicle type approval tests (Badania układów hamulcowych pojazdów tramwajowych w aspekcie homologacji typu tramwajów)
autor: Przepióra K., Szuberski P.

The impact of the wheel rim contact with the rail on energy consumption (Wpływ kontaktu obrzeża z szyną na zużycie energii)
autor: Bryk K., Łukaszewski K.