POJAZDY SZYNOWE 3/2018 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Bimodal transport system with horizontal, transverse transhipment of semi-trailers (System transportu bimodalnego z poziomym, poprzecznym przeładunkiem naczep)
autor: Medwid M., Merkisz-Guranowska A., Strzemkowski J., Królikowski J.

Fuel consumption and pollutants emission study of locomotives performed using a water rheostat
(Badania zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń z lokomotyw z wykorzystaniem opornika wodnego)
autor: Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Merkisz J., Stawecki W., Gallas D.

Influence of selected lubricants on operation of relay valves of braking systems of rail vehicles (Wpływ wybranych środków smarnych na działanie przekładników ciśnienia układów hamulcowych pojazdów szynowych)
autor: Tomaszewski S., Tomaszewski F.,  Strzemkowski J.

The track condition in the view of legal provisions vs. safety of freight car operating on standard Y25 bogies (Stan toru w świetle obowiązujących przepisów, a bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych na wózkach standardowych Y25)
autor: Sobaś M.

The accelerator function of distributor valves (Funkcja przyspieszacza w zaworach rozrządczych)
autor: Goliwąs D., Kaluba M., Piechowiak T.

Operating authorization and certification of the vehicles under the regulations of the Fourth Railway Package (Dopuszczenie do eksploatacji oraz certyfikacja pojazdów w świetle IV Pakietu Kolejowego)
autor: Magnucka-Blandzi M., Cichy R.