Wpływ parametrów połączeń sprężysto-tłumiących na komfort jazdy pojazdu szynowego w obecności losowych nierówności toru.
autor: Kardas-Cinal E.

Wpływ sposobu łączenia w połączeniu wciskowym na stan warstwy wierzchniej.
autor: Guzowski S.

Sterowane bezpieczeństwo ruchowe 32-osiowego wagonu specjalnego w łuku toru.
autor: Madej J., Podsiadło R.

Hydrostatyczny napęd jazdy oraz roboczy pojazdu szynowo-drogowego do oczyszczania infrastruktury tramwajowej.
autor: Pomierski W.

Analiza stabilności pojazdu szynowego z wykorzystaniem programu MATLAB.
autor: Firlik B.

Nowy sposób identyfikacji modeli układów wieszakowych z tarciem.
autor: Piotrowski J.

System informatyczny planowania i dyspozycji drużyn trakcyjnych na PKP Cargo S.A.
autor: Kisielewski P.

Komputerowy system nadzoru dostaw paliwa w kolejowej stacji paliw.
autor: Sowa A.

Metoda wyznaczania struktury cyklu napraw elementów pojazdów szynowych.
autor: Gill A.

Modelowanie układu mechanicznego w urządzeniach pneumatycznych hamulca.
autor: Piechowiak T.

Ocena możliwości detekcji zjawisk wypadania zapłonu w silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym przy użyciu metod drganiowych.
autor: Merkisz J., Waligórski M.

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa i niezawodności mikroprocesorowych systemów ste-rowania pojazdów szynowych.
autor: Barna G.

Ocena poziomu hałasu w kabinie maszynisty lokomotyw elektrycznych podczas jazdy.
autor: Tomaszewski F., Wojciechowska E.

Numeryczna symulacja nabiegania wagonów z wykorzystaniem programów MES.
autor: Handkiewicz J.

Ocena luzu zaworów układu rozrządu silnika spalinowego o ZS z wykorzystaniem analizy częstotliwościowej sygnału drganiowego.
autor: Szymański G.M.

Wykorzystanie miar punktowych sygnału drganiowego do oceny wybranych parametrów regulacyjnych układu rozrządu silnika spalinowego.
autor: Tomaszewski F., Czechyra B., Szymański G.M.

Analiza możliwości opisu procesów silnikowych za pomocą charakterystyk sygnału drganiowego.
autor: Tomaszewski F., Czechyra B., Szymański G.M.

Modele i badania symulacyjne popytu na wybrany asortyment zasobów dla systemu jednorodnych pojazdów szynowych.
autor: Kadziński A., Andrzejczak K.

Wyniki badań asynchronicznego napędu tramwajowego ze sterowaniem wektorowym.
autor: Chudzik P., Dębowski A., Lisowski G., Kobos W., Lipicki T., Szafran J.

Modelowanie zużycia zestawu kołowego dla zwiększonych nacisków na oś.
autor: Opala M., Droździel J., Sowiński B.

Badania własności dynamicznych sprężyny pneumatycznej z wypełniaczem porowatym.
autor: Lewandowski K.

Dynamika i diagnostyka pojazdu z zaburzoną symetrią.
autor: Choromański W., Kisilowski J., Jabłońska J.

Porównanie metod analizy i oceny drgań w systemie „ruch tramwajowy-podłoże gruntowe-budynki”
autor: Barczewski R., Kania M.

Zastosowanie metod selekcji sygnału drganiowego w diagnostyce silników spalinowych.
autor: Barczewski R., Szymański G.M.