Techniczne specyfikacje interoperacyjności konwencjonalnych kolei europejskich
autor: Durzyński Z.

Propedeutyka aerodynamiki pojazdów szynowych
autor: Gąsowski W., Jaskólski Ł.

Układy napędowe krajowych autobusów szynowych dla ruchu lokalnego
autor: Marciniak Z.

Nowoczesne systemy pomiarowe cząstek stałych emitowanych przez silniki spalinowe
autor: Merkisz J., Pielecha J.

Inteligentna technika w systemach pomiarowo-sterujących do urządzeń pojazdów szynowych (2)
autor: Bocian S.

Możliwości oceny bezpieczeństwa jazdy wagonów towarowych na etapie projektowania
autor: Szymański M.

Układy biegowe krajowych autobusów szynowych dla ruchu lokalnego
autor: Marciniak Z.