POJAZDY SZYNOWE 4/2018 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Assessment of toxic compounds emission of rail-road tractor during works on tracks (Ocena emisji związków toksycznych ciągnika dwudrogowego podczas prac torowych)
autor: Daszkiewicz P., Rymaniak Ł., Merkisz J., Medwid M., Kamińska M.

Analysis of spatial distribution of acceleration of the motor car body on the railroad crossing (Analiza przestrzennego układu przyspieszeń bryły nadwozia podczas przejazdu przez przejazd kolejowy)
autor: Mielniczuk J., Waluś K., Polasik J.

New edition of European regulations concerning axle boxes, rolling bearings and greases in the aspect of operational safety. Greases for rolling bearings (Nowa edycja przepisów europejskich, dotyczących maźnic, łożysk tocznych oraz smarów w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Smary do łożysk tocznych)
autor: Sobaś M.

Possibility of optimizing the chassis of modern passenger wagons in relation to reduction of their weight (Możliwość optymalizacji podwozi współczesnych wagonów osobowych w odniesieniu do redukcji masy)
autor: Gazdulski T., Lewiński J., Far M.

Proposal of legal regulations of trams modernization taking into account the experiences and provisions applicable in railway rolling stock (Propozycja regulacji prawnych dla modernizacji tramwajów z uwzględnieniem doświadczeń i przepisów obowiązujących w taborze kolejowym)
autor: Królikowski J.,  Cichy R., Kowalski M.

Validation as a confirmation of the planned process of obtaining results (Walidacja jako potwierdzone sprawdzenie zaplanowanego procesu uzyskania wyników)
autor: Makowski R., Augustyn M.