POJAZDY SZYNOWE 4/2020 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Traction tests of the special self-propelled rolling stock: aims, methods, experience and prospects (Badania trakcyjne specjalnego samobieżnego taboru kolejowego: cele, metody, doświadczenie i perspektywy)
autor: Bolzhelarskyi Y., Dovhaniuk S., Urshuliak O., Daszkiewicz P.

Current state and perspectives of non-electrified railway transport in Poland (part 2)(Stan obecny i perspektywy niezelektryfikowanego transportu kolejowego w Polsce (cz. 2))
autor: Durzyński Z.

Thermal imaging test of the disk brake of a diesel multiple unit in field conditions (Badanie termowizyjne hamulca tarczowego spalinowego zespołu trakcyjnego w warunkach poligonowych)
autor: Andrzejewski M., Szerbart R., Skobiej K., Nowak M.

Simulation tests of a VCR engine as a propulsion unit in rail vehicles (Badania symulacyjne silnika VCR jako jednostki napędowej w pojazdach szynowych)
autor: Bajerlein M., Urbański P., Daszkiewicz P.

Assessment of acoustic climate in passenger space of EN57 series electric multiple unit (Ocena klimatu akustycznego w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57)
autor: Licow R., Szabłowska D.