O pewnych możliwościach zastosowania koncepcji probabilistycznej skrajni kinematycznej pojazdów szynowych (7)
autor: Gąsowski W., Sobaś M.

Mechanika procesu zmiany rozstawu kół przestawnego zestawu 1435 – 1520 mm, przy ich obrotowym sprzężeniu za pomocą sprzęgieł czterocięgłowych
autor: Madej J.

Modele optymalizacyjne liczby lokomotyw w systemie przeznaczonym do realizacji losowej liczby zadań
autor: Kadziński A., Załęska–Fornal A.

Ocena bezpieczeństwa przeciwwykolejeniowego wagonów w warunkach quasistatycznych, metodą obliczeniową i pomiarowo-obliczeniową
autor: Plebański B., Sienicki A.

Wpływ parametrów konstrukcyjnych 4-osiowych wagonów cystern ze sprzęgiem samoczynnym na bezpieczeństwo jazdy
autor: Szymański M.

Automatyczny komputerowy układ diagnozujący tarcze i okładziny hamulca tarczowego
autor: Bocian S.