POJAZDY SZYNOWE 2/2021 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

A multi-criteria decision model for the introduction of electric storage multiple units on the partially electrified Gdynia-Hel railway (Wielokryterialny model decyzyjny wprowadzenia elektrycznych zasobnikowych zespołów trakcyjnych na częściowo zelektryfikowanej linii Gdynia – Hel)
autor: Karkosińska-Brzozowska N., Stromski P., Karkosiński D.

Wheel wear during the operation of rail vehicles. Causes and effects (Zużycie koła podczas eksploatacji pojazdów szynowych. Przyczyny i skutki)
autor: Sobaś M.

Hydrogen – powered drives of the rail vehicles (part 1) (Napędy trakcyjne pojazdów szynowych zasilane wodorem (cz. 1))
autor: Durzyński Z.

Using vibroacoustic methods to describe the dynamic properties of composite elements to assess their technical condition (Wykorzystanie metod wibroakustycznychdo opisu własności dynamicznych elementów kompozytowych w aspekcie oceny ich sprawności technicznej)
autor: Mokrzan D., Milewicz J., Szymański G. M.

The concept of suspended urban rail vehicle (Koncepcja miejskiego pojazdu kolei podwieszanej)
autor: Kuczyk M., Jędrzejewski P., Załuski P.