POJAZDY SZYNOWE 4/2016 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Nowoczesne pojazdy stosowane w pracach manewrowych (Modern vehicles for shunting operations)
autor:Merkisz-Guranowska A., Stawecka H., Daszkiewicz P., Gallas D., Andrzejewski M.

Wpływ omaźnicowanych zestawów kołowych na bezpieczeństwo eksploatacyjne wagonów towarowych (Impact wheelsets with axle-boxes on the operating safety of wagons)
autor: Sobaś M.

Modelowanie różnych rodzajów hamulców kolejowych w poszczególnych pojazdach dla symulacji ruchu pociągu (Modelling of various railway brakes types in the individual vehicles for the simulation of train motion)
autor: Piechowiak T.

Autonomiczny, telemetryczny, wielokanałowy system akwizycji danych do monitorowania trakcyjnych maszyn elektrycznych(Autonomous, telemetric, multi-channel system of data acquisition to monitor the traction electric machines)
autor: Barański M., Decner A., Jarek T., Polak A.

Układ wnętrza wagonów osobowych przystosowanych do przewozu osób o ograniczonej zdolności poruszania się, w zależności od sposobu umieszczenia osoby podróżującej na wózku inwalidzkim w wagonie (Arrangement of rail coach interior adjusted for the passengers with reduced mobility, according to the location of the passenger wheelchair in the coach)
autor: Far M., Jakuszko W., Czerwiński J.

Propozycja modyfikacji profilu koła tramwajowego Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (Proposal to modify the wheel profile of Poznan Fast Tram)
autor: Finke S., Piechowiak T., Bryk K., Sienicki A.

Pomiary komfortu wibroakustycznego na stanowisku maszynisty elektrycznych zespołów trakcyjnych w warunkach normalnej eksploatacji (Measurement of driver vibro-acoustic comfort in electric multiple units under normal operating conditions)
autor: Staśkiewicz T., Kominowski J.