POJAZDY SZYNOWE 1/2019 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Selected aspects of vibroacoustic interactions analysis in the vicinity of tram lines (Wybrane aspekty analizy oddziaływań wibroakustycznych w otoczeniu linii tramwajowych)
autor: Korzeb J., Nader M., Ilczuk P., Różowicz J.

Analysis of tram authorization process in the Czech Republic (Analiza procesu dopuszczenia do eksploatacji tramwaju w Republice Czeskiej)
autor: Smoczyński P., Motyl M., Kominowski J.

Application of hybrid drives in diesel locomotives (Zastosowanie napędów hybrydowych w lokomotywach spalinowych)
autor: Rasiński T., Michnej M.

The concept of balanced maintenance cycle of a railway vehicle (Koncepcja zbilansowanego cyklu utrzymania pojazdu kolejowego)
autor: Batko M.

Determination of measurement uncertainty as a necessary condition confirming the reliability of measurement results (Wyznaczanie niepewności pomiaru jako niezbędny warunek potwierdzający wiarygodność wyników pomiarów)
autor: Wojtukiewicz J.

Decision-making problems of recipients of railway freight transport outsourcing services (Problemy decyzyjne odbiorców usług outsourcingu transportu kolejowego ładunków)
autor: Markowska K.