POJAZDY SZYNOWE 1/2020 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Tests of ecological indicators of two-way vehicles meeting Stage IIIB and Stage IV standards in real operating conditions (Badania wskaźników ekologicznych pojazdów dwudrogowych spełniających standardy Stage IIIB i Stage IV w rzeczywistych warunkach eksploatacji)
autor: Merkisz J., Rymaniak Ł., Lijewski P., Kamińska M., Kurc B.

Examples of modeling of unconventional rail running gear system solutions (Przykłady modelowania niekonwencjonalnych rozwiązań szynowych układów jezdnych)
autor: Jakuszko W., Medwid M., Orczyk M.

The tram-train system as an element of ecological public transport in the Polish agglomerations (part 2) (Tram-train elementem proekologicznego systemu transportu zbiorowego w aglomeracjach w Polsce (cz. 2))
autor: Durzyński Z., Orczyk M.

Genesis of intermodal transport (Geneza transportu intermodalnego)
autor: Nowaczyk T.

Energy balance of the passenger rail vehicles (Bilans energetyczny pasażerskich pojazdów kolejowych)
autor: Sobkowiak A., Świechowicz R.