POJAZDY SZYNOWE 1/2005 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Problem częstotliwości drgań własnych w wirujących układach mechanicznych pojazdów szynowych
autor: Dżuła S.

Działalność naukowa i badawcza Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
autor: Stawecki W.

Działalnośc naukowa i dydaktyczna Zakładu Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej
autor: Tomaszewski F.

Szanse i zagrożenia dla Grupy PKP wynikające z integracji europejskiej i liberalizacji europejskiego rynku kolejowego
autor: Waligórski B.

Jubileusz 40-tu lat działalności Towarzystwa Naukowo-Technicznego Pojazdy Szynowe SIMP
autor: Janicki P., Medwid M.

Hipotetyczne przyczyny nieregularnego zuzycia kół w wagonach metra typu
autor: Kardacz A.

Ekwiwalentna stożkowatość styku koło-szyny i jej znaczenie we współczesnej analizie własności dynamicznych pojazdu szynowego
autor: Sobaś M.

Zera i bieguny transmitancji a częstotliwości anty-rezonansowe i rezonansowe układów nośnych pojazdów
autor: Barczak A.

Tendencje w przepisach dotyczących emisji związków toksycznych przez silniki spalinowe pojazdów szynowych
autor: Pielecha I., Pielecha J.