POJAZDY SZYNOWE 1/2009 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Algorytmy wyboru dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym
autor: Cisowski T.

Analiza porównawcza wybranych systemów transportu intermodalnego
autor: Medwid M., Cichy R.

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, EN7 i EW60. Stan obecny i zamierzenia
autor: Marciniak Z.

Tendencje rozwojowe, wytyczne dla projektowania i kryteria oceny układów biegowych wagonów osobowych przeznaczonych do wysokich prędkości
autor: Sobaś M.

Wpływ silników spalinowych pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w kraju na środowisko – próby i badania oraz wytyczne dla redukcji emisji składników szkodliwych
autor: Marciniak Z., Pielecha I.

Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeniowych MES – nowe koncepcje i metody autor: von Mach A., Pawelski P.