POJAZDY SZYNOWE 1/2017 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Badania pojazdów szynowych według procedury RDE (Real driving emissions testing of rail vehicles)
autor: Merkisz J., Stawecki W.

Wykorzystanie paliw alternatywnych w pojazdach kolejowych (The use of alternative fuels in railway vehicles)
autor: Stawecki W., Merkisz-Guranowska A., Andrzejewski M., Daszkiewicz P.

Driving safety of freight wagons in the light of new theoretical and empirical research (Bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych w świetle nowych badań teoretycznych oraz badań empirycznych)
autor: Sobaś M.

Dopuszczenie pojazdów do eksploatacji po modernizacji i odnowieniu –wymagania europejskie i krajowe (Authorization of vehicles for placing in service after modernization and renewal. European and national requirements)
autor: Cichy R.

Modernizacja wózków lokomotywy TEM 2 w celu zmniejszenia zanieczyszczenia eksploatacyjnego środowiska (Modernization of the TEM 2 locomotive bogies with the aim of reducing operational contamination of the environment)
autor: Miklasz R., Milecki S.

Spójność pomiarowa w teorii i praktyce (Measurement consistency in theory and practical application)
autor: Frączek J., Makowski R.

Wpływ drgań okładzin ciernych hamulca tarczowego na zmiany współczynnika tarcia (The vibration of the friction pads of disc brake in the aspect of changing the coefficient of friction)
autor: Sawczuk W.