POJAZDY SZYNOWE 2/2018 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Shunting locomotive energy consumption assessment during modernization works on the 354 railway line (Ocena energochłonności ruchu lokomotywy manewrowej podczas prac modernizacyjnych na linii kolejowej 354)
autor: Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Merkisz-Guranowska A., Czerwiński J.

The transport system of standard road semi-trailers providing for their horizontal-skew transshipment (System transportu standardowych naczep drogowych z poziomym, skośnym przeładunkiem naczep)
autor: Medwid M., Tomaszewski F., Nowaczyk T., Czerwiński J.

Application Application of risk management process during renewal or modernization of railway vehicles (Zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem podczas odnowienia lub modernizacji pojazdów kolejowych)
autor: Nowicki M., Cichy R.

Current course of trams approval process in Poland. Problems related to interpretation of regulations concerning the technical specifications of trams (Aktualny przebieg procesu homologacji tramwajów w Polsce. Problemy związane z interpretacją przepisów dotyczących warunków technicznych tramwajów)
autor: Pachołek M., Kowalski M.

Modern systems and assemblies in modernized 6Di and 19D locomotives (Nowoczesne układy i zespoły w modernizowanych lokomotywach typu 6Di i 19D)
autor: Michalak P., Jakuszko W., Far M.

Analytical studies, numerical MES and bench tests of the strength of a rail vehicle axles (Badania analityczne a metoda elementów skończonych w obliczeniach wytrzymałościowych osi pojazdu szynowego) 
autor: Kronkowska P.