POJAZDY SZYNOWE 2/2019 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Stress state in the tapered beam bending – Analytical and numerical FEM studies (Stan naprężenia w zginanej belce o zmiennej wysokości – badania analityczne i numeryczne MES)
autor: Magnucki K., Lewiński J., Stawecka H.

Ultracapacitors and fuel cells in rail vehicle drive systems (Ultrakondensatory i ogniwa paliwowe w
układach napędowych pojazdów szynowych)

autor: Pielecha I., Merkisz J., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Świechowicz R., Nowak M.

Guidelines for defining axial loads of freight wagon wheelsets with a stub size of
ø120×179 mm (Wytyczne do określenia nośności osi zestawów kołowych wagonów towarowych z czopem o wymiarach ø120×179 mm

autor: Sobaś M.

Brake performance assessment of traction vehicles –Research and exploitation aspects (Ocena skuteczności hamulca zespołów trakcyjnych – Zagadnienia badawcze i eksploatacyjne
autor: Urbańczyk P., Plewniak K.

Model of service realization on the intermodal transport market (Model realizacji usługi na rynku transportu intermodalnego)
autor: Markowska K.

The effect of the bogie frame stiffness on running properties of rail vehicles (Wpływ sztywności ramy wózka na własności biegowe pojazdów szynowych)
autor: Finke S., Kominowski J., Motyl M.