Badania pojazdów szynowych w tunelach aerodynamicznych.
autor: Gąsowski W.

Możliwości wykorzystania techniki bimodalnej w transporcie paliw płynnych.
autor: Medwid M., Nowak R., Szerbart R.

Wytrzymałość i wyboczenie belki trójwarstwowej.
autor: Magnucki K., Laszczyk Z.

Aktualne tendencje w rozwoju wózków wagonów towarowych.
autor: Sobaś M., Miklasz R.

Zagadnienia integracji gotowości i bezpieczeństwa systemów infrastruktury kolejowej na etapie projektowania.
autor: Fórmaniak A.

Model analityczny pneumatycznego układu hamulca pojazdu szynowego.
autor: Jeleśniański Z., Sowa A., Walczak S.

Badania stateczności ruchu pojazdu szynowego w torze zakrzywionym metodą symulacji komputerowej.
autor: Zboiński K., Dusza M.

Obroty znamionowe a układ spalinowego silnika kolejowego.
autor: Wolfram T.

Zastosowanie obserwatora stanu w badaniach dynamiki modeli pojazdów.
autor: Barczak A.

Modernizacja spalinowych lokomotyw serii TEM2.
autor: Marciniak Z., Sienicki A.

Konstrukcja zmodernizowanej lokomotywy elektrycznej ET22.
autor: Marciniak Z., Durzyński Z.

Propozycja układu napędowego dla krajowych autobusów szynowych do ruchu regionalnego.
autor: Marciniak Z.

Możliwości poprawy parametrów ekologicznych silników dla naprawianych i modernizowanych lokomotyw spalinowych.
autor: Marciniak Z., Pielecha I.

Analiza bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Polsce.
autor: Musialska-Łyczko A.

Problemy oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportu intermodalnego.
autor: Nowakowski T.

Wykorzystanie zbiorów rozmytych w modelowaniu i symulacji wybranych działań maszynisty.
autor: Grabarek I.

Badania symulacyjne zużycia energii trakcyjnej w zależności od profilu trasy.
autor: Kwaśnikowski J., Gramza G.

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów szynowych.
autor: Piec P., Zwierzyk I.

Dobór nieliniowego ciągłego modelu podłoża toru z wykorzystaniem wyników badań eksperymentalnych.
autor: Grzyb A., Cichocki Z.

Wybrane zagadnienia kształtowania bezpieczeństwa wagonów w systemie rozrządzania grawitacyjnego.
autor: Cieślakowski S.J.

Matematyczny model do wyznaczania parametrów struktury sprężystej 32-osiowego wagonu specjalnego dla zapewnienia bezpiecznych nacisków kół na szyny.
autor: Madej J., Podsiadło R.