POJAZDY SZYNOWE 3/2020 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Analytical, FEM-numerical and experimental studies of bending of a sandwich plate-strip with metal foam core (Analityczne, numeryczne (MES) i doświadczalne badanie zginania trójwarstwowego pasma płytowego z rdzeniem z pianki metalowej)
autor: Magnucki K., Alsdorf D., Lewiński J., Kowalski M., Richter A., Zbierski A.

Simulation strength tests of a CLAAS ARION 610 rail-road tractor’s load-bearing structure (pt. 2) (Symulacyjne badania wytrzymałości struktury nośnej dwudrogowego ciągnika CLAAS ARION 610 (cz. 2))
autor: Medwid M., Bryk K., Witkowski D., Kaźmierczak E.

Thermal imaging test of the disk brake of a diesel multiple unit in field conditions (Badanie termowizyjne hamulca tarczowego spalinowego zespołu trakcyjnego w warunkach poligonowych)
autor: Rilo Cañás A. M., Sawczuk W.

Issues of cooperation of wheel and rail in modern railways (Zagadnienia współpracy koła i szyny we współczesnym kolejnictwie)
autor: Sobaś M.

Analysis of the legal and technical condition regarding the possibility of implementation light metro class transport solutions in Poland (Analiza stanu prawnego i technicznego dotycząca możliwości wdrożenia w Polsce rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra)
autor: Ćwiek J.