Kryteria oceny dynamiki pojazdów szynowych dużej prędkości autor: Gąsowski W., Marciniak Z. Stanowiskowe odwzorowanie ruchu pojazdu w łuku autor: Madej J. Symulacje dynamiki wagonu pasażerskiego w zakresie niskich częstotliwości autor: Chudzikiewicz A., Droździel J., Sowiński B. Kołysanie poprzeczne zestawu kołowego podczas wężykowania w torze (2) autor: Gąsowski W., Lang R. Macierz tłumienia modalnego w modelowaniu układów nośnych pojazdów szynowych autor: Barczak A.