POJAZDY SZYNOWE 3/2008 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Badania i symulacje dotyczące zastosowania meto wibroakustycznych do diagnozowania wypadania zapłonów w silnikach o zapłonie samoczynnym lokomotyw spalinowych
autor: Merkisz J., Waligórski M.

Metodyka obliczania poziomu dźwięku generowanego przez tabor kolejowy
autor: Tomaszewski F., Wojciechowska E.

Metodyka wyboru dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym
autor: Cisowski T.

Propozycja układu automatycznego sterowania stateczności wagonu wielopoziomowego w torze pochylonym
autor: Podsiadło R.

Uniwersalne układy wejść-wyjść do zastosowania w pojazdach szynowych z wykorzystaniem mikrosystemu cyfrowego PSoC CY2966 firmy CYPRESS
autor: Bocian S., Iwanowski J.

Inteligetne węzły pomiarowe w bezprzewodowej technice pomiarowej
autor: Barczak A.

Deformacje eksploatacyjne toru tramwajowego determinujące skrajnię budowli
autor: Szymański M.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pojazdów tramwajowych z uwzględnieniem wymagań skrajni kinematycznej
autor: Sobaś M.