POJAZDY SZYNOWE 3/2011 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych
autor: Durzyński Z.

Napęd trakcyjny o obniżonej częstotliwości przełączeń
autor: Dębowski A., Lewandowski D., Łukasik P.

Nieproduktywne straty energii elektrycznej w sieciach zasilania trakcji głównych linii kolejowych
autor: Kostin N., Mishchenko T., Reutskova O., Petrov A.

Modelowanie i optymalizacja konstrukcji małego bezszczotkowego silnika ze strumieniem osiowym, z magnesami trwałymi dla celów trakcji elektrycznej
autor: Pop A.A., Gillon F,.Radulescu M.M.

Analiza zjawisk w obwodzie elektromechanicznym pojazdu trakcyjnego wywołanych poślizgiem kół
autor: Lewandowski M.

Modelowanie i symulacja napędów elektrycznych kolejowych pojazdów trakcyjnych z silnikami induk-cyjnymi
autor: Judek S., Karwowski K., Lipiński L., Miszewski M.

Wpływ położenia czujników hallotronowych na symetrię sygnałów sterujących silnikiem BLDC
autor: Sikora A., Zielonka A.

Aspekty efektywności i energooszczędności w procesie modernizacji układów zasilania trakcji tram-wajowej
autor: Szeląg A., Maciołek T., Drążek Z., Patoka M.

Ograniczenie zużycia energii jako efekt modernizacji lokomotywy elektrycznej EU07
autor: Łastowski M.

Analiza TSI pod kątem wymagań wpływających na energochłonność systemu transportu kolejowego
autor: Cichy R.

Przekształtnik rezonansowy z transformatorem toroidalnym dla pojazdu tramwajowo-kolejowego
autor: Czuchra W., Mysiński W., Płatek T., Zając W.

Obliczanie energooszczędnych jazd pojazdu tramwajowego z polowo zorientowanym sterowaniem trakcyjnych silników indukcyjnych
autor: Rawicki S., Nowak M., Różański M., Wycinka W.

Estymacja położenia wirnika w bezczujnikowym napędzie trakcyjnym z silnikiem IPMSM
autor: Jarzębowicz L.

Dwa lata eksploatacji trolejbusów z bateryjnym źródłem zasilania w Gdyni
autor: Bartłomiejczyk M., Połom M.

Wpływ układu połączeń transformatora trakcyjnego na niesymetrię napięć w sieci zasilającej
autor: Ładniak L.

Diagnostyka i monitoring odbioru prądu z sieci trakcyjnej
autor: Judek S., Karwowski K., Mizan M.

Możliwości ograniczenie zużycia energii w transporcie miejskim na przykładzie gdyńskiej komunikacji trolejbusowej
autor: Bartłomiejczyk M., Połom M.

Problematyka kształcenia kadr z wykorzystaniem symulatora systemu ERTMS do energooszczędnego prowadzenia pociągu
autor: Białoń A., Gradowski P.

Wpływ parametrów filtru wejściowego i sterowania PWM na impedancje wejściową układu napędowego z falownikiem napięcia
autor: Szeląg A., Steczek M.

Obróbka graficzna obrazu w nowoczesnych systemach diagnostyki sieci trakcyjnej jezdnej
autor: Judek S., Skibicki J.

Koszty zewnętrzne transportu, ze szczególnym uwzględnieniem trakcji elektrycznej
autor: Kwaśnikowski J

Niektóre problemy metodyki badań obciążeń wybranej kolejowej podstacji trakcyjnej metodą szeregów czasowych
autor: Kobielski A., Drapik S., Prusak J.

Modelowanie kabli w analizie zwarć i przepięć pochodzenia atmosferycznego w sieciach trakcyjnych i urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
autor: Wróbel Z.

Zasobnikowe układy zasilania w pojazdach trakcyjnych
autor: Zygmunt Giziński Z., Gąsiewski M., Giziński P., Żuławnik M.