POJAZDY SZYNOWE 4/2017 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Analysis of the reasons to wear and damage the rails depending on technical –operating conditions of the track (Analiza przyczyn zużywania się (uszkadzania) szyn w zależności od warunków techniczno – eksploatacyjnych toru)
autor: Licow R., Tomaszewski F.

The environmental analysis of semi-trailers carriage in the intermodal transport (Analiza środowiskowa przewozu naczep w transporcie intermodalnym)
autor: Merkisz-Guranowska A., Czerwiński J., Andrzejewski M., Daszkiewicz P.

Development trends in the construction of gear running systems of rail vehicles (parts 2) (Tendencje rozwojowe w budowie układów biegowych pojazdów szynowych (część 2))
autor: Sobaś M., Antkowiak T., Grzechowiak R., Miklasz R.

The premisses for adapting tram for driving on various types of track in an urban agglomeration (Przesłanki do przystosowania tramwaju do jazdy na różnego rodzaju torowiskach na obszarze aglomeracji)
autor: Durzyński Z., Pachołek M., Cichy R.

Safety aspects of driving freight wagons on 1XTa bogies with leaf springs when travelling in quasi-static conditions on warped track (Bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych wyposażonych w wózki 1XTa z resorami piórowymi podczas jazdy w warunkach quasistatycznych przez tory wichrowate)
autor: Sobaś M.

Conception and realization of 19D locomotive modernization (Koncepcja i realizacja modernizacji lokomotywy 19D)
autor: Michalak P., Jakuszko W.