POJAZDY SZYNOWE 4/2013 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Układ torowy w obrębie stanowiska przestawczego dla nowego mechanizmu zmiany rozstawu kół
autor: Madej J., Medwid M.

Badania numeryczne i doświadczalne układu koło kolejowe – klocek hamulcowy
autor: Sitarz M., Mańka A., Hełka A.

Wyniki badań wytrzymałościowych trójkątów hamulcowych w aspekcie statycznym
autor: Sobaś M.

Aerodynamika a termodynamika układu koło kolejowe – klocek hamulcowy
autor: Sitarz M., Mańka A

Wózek lokomotywy typu 111 E
autor: Sobaś M., Antkowiak T., Kalinowski D.

Aktualny stan wiedzy dotyczącej zagadnienia bezpieczeństwa przed wykolejeniem
autor: Kalinowski D.