POJAZDY SZYNOWE 4/2019 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Innovative solutions in the scope of railway rolling stock in research projects (Innowacyjne rozwiązania w zakresie taboru szynowego w projektach badawczych)
autor: Chudzikiewicz A., Stelmach A. Wawrzyński W.

The tram-train as an element of ecological public transport system in the agglomeration in Poland (part 1) (Tram-train elementem proekologicznego systemu transportu zbiorowego w aglomeracjach w Polsce (cz. 1))
autor: Durzyński Z., Orczyk M.

Determination of bendings of axle with journal with dimensions of ø120×179 mm of freight wagon wheelsets (Określenie ugięć osi z czopem o wymiarach ø120×179 mm zestawów kołowych wagonów towarowych)
autor: Sobaś M.

Transport of containers by railway in Central Europe – Germany in the 1920s and 1930s. (Przewozy kolejowe pojemników (kontenerów) w Europie Środkowej – Niemcy w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.)
autor: Mielcarek A.

Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles. (Pomiary zużycia paliwa i energii elektrycznej pojazdów)
autor: Woźniak K., Andrzejewski M., Rymaniak Ł.