POJAZDY SZYNOWE 1/2021 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Diagonal handling technology in the intermodal transport system (Proces skośnego przeładunku w systemie transportu intermodalnego)
autor: Nowaczyk T., Medwid M., Orczyk M.

Analysis of exhaust emissions in the real operating conditions of a public transport vehicle with the use of PEMS (Analiza emisji spalin w rzeczywistych warunkach pracy pojazdu komunikacji zbiorowej z wykorzystaniem PEMS)
autor: Bajerlein M.

Hybrid energy storage for electric multiple units to operate at the partially electrified line Gdynia – Hel (Hybrydowy zasobnik energii dla elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi częściowo zelektryfikowanej linii Gdynia – Hel)
autor: Karkosiński D., Stromski P., Karkosińska Brzozowska N.

The issues of of hot-spots type in the railway disc brake (Problematyka gorących obszarów (hot-spots) w kolejowym hamulcu tarczowym)
autor: Sawczuk W.:. Cañás A.M.R.

The causes and prevention of rolling bearing overheating of the axle box in the freight wagons while driving (Przyczyny i zapobieganie przegrzaniu łożysk tocznych w maźnicach wagonów towarowych podczas jazdy)
autor: Sobaś M.