POJAZDY SZYNOWE 3/2016 – lista artykułów: Pobierz ten numer w pdf:

Wielozadaniowy ciągnik szynowo-drogowy nowej generacji (Multi-purpose rail-road tractor of the new generation)
autor: Medwid M., Stawecki W., Czerwiński J., Jakuszko W.

Sposoby zmniejszenia energochłonności ruchu pojazdów transportu masowego (Methods of reducing energy consumption for mass transit vehicles)
autor: Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Gallas D., Merkisz-Guranowska A., Stawecki Ł.

System alarmu pasażera dla pociągów pasażerskich (Passenger alarm system for passenger train)
autor: Goliwąs D., Kaluba M., Stęchlicki M.

Nowoczesne systemy zmniejszające toksyczność spalin pojazdów kolejowych (Modern systems for reducing the toxicity of rail vehicle exhaust)
autor:
Merkisz-Guranowska A., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Gallas D., Stawecka H.

Badania symulacyjne przekładnika ciśnienia w kontekście jego oporów ruchu (Simulation tests of relay valve in the context of its resistances to motion)
autor:
Tomaszewski S., Frączek J.

Proces projektowania zmodernizowanej lokomotywy 19D (Design process of modernized lokomotive 19 D)
autor:
Czerwiński J., Jakuszko W., Michalak P.

Drgania i hałas generowane przez hamulec tarczowy pojazdu szynowego (Vibrations and noise generated by rail vehicle disc brake)
autor: Sawczuk W., Matuszak W.